eSwimming

 

eSwimming novine br. 2, Junij 2010

 

SADRŽAJ

 

U BOSNI SE SVE VIŠE PLIVA
Plivanje kao terapija za osobe sa posebnim potrebama razvija se i u Bosni i Hercegovini. Održavaju se kursevi o Halliwick metodi, a započinje i novi projekat koji će istraživati  prednosti i koristi od plivanja kao terapije.


Terapija plivanjem trenutno je malo prisutna u Bosni, ali postoji interes i potreba za njenom intenzivnijom primjenom. “U Bosni je mnogo ljudi koji su povrijeđeni u ratu, kao i  poslije rata od mina,“ kaže dr. Stanko Blatnik, “i njima terapija plivanjem može mnogo pomoći.“
IPAK je vodeći partner u projektu. Cilj projekta je da se u cijeloj Evropi raširi svijest o prednostima plivanja. Uz finansijsku pomoć Evropske komisije i programa Doživotno učenje, projekat eSwimming nastoji da putem raznih sredstava komunikacije raširi informacije o terapiji plivanjem.


Aktivnosti u Bosni počele su u julu 2009. kratkim kursom za studente Univerziteta u Tuzli. Uslijedili su novi kursevi, u Bosni i u Sloveniji. Počelo je istraživanje koje će ocijeniti efekte plivanja i razviti metodologiju za praćenje napretka učesnika.
“Naš glavni cilj je dvojak, “ kaže istraživač dr. Vojko Strahovnik. “Uvešćemo metodu i program Halliwick, kao i druge metode za učenje plivanja, u rehabilitaciju djece sa posebnim potrebama, te naučno pratiti njihov napredak.“
Dr. Edina Šarić vodi grupu bosanskih istraživača u projektu, a rezultati projekta biće na raspolaganju svima koji se bave rehabilitacijom.

 

Slika pokazuje trening studenata Univerziteta u Tuzli, u martu ove godine.

 

Nazad na vrh

 

NEIZRECIVA LJUBAV
“To je ljubav, koja se ne može opisati,“ kaže Giuliano Callegari.  “U vodi mogu da izrazim sve što osjećam. Dok plivaš, radi cijelo tijelo, tijelo i duša, i mislim da se svako bolje osjeća.“


Giuliano, star 27 godina, ima teškoće sa sluhom. Kao dijete imao je trenera koji je razumio posledice tih problema. “Objasnio mi je da sam suviše ukočen dok se krećem. To je tačno, vjerovatno zato jer mi koji ne čujemo, moramo stalno biti na oprezu da bismo sve to postigli. Zato sam morao raditi određene vježbe. Izvrsni treneri koje sam imao razumjeli su moju ljubav prema vodi i motivisali su me da ispoljim svoj puni potencijal u plivanju.“


Guiliano danas vodi plivački tim “čujućih“ plivača.


Veliki pristalica plivanja kao terapije je i predsjednik lokalnog italijanskog para-olimpijskog komiteta pokrajine Reggio Emilia. 59-godišnji Vincenzo Tota imao je post-polio sindrom. Kada je počeo rehabilitaciju i fizikalnu terapiju, njegov ljekar predložio je plivanje.


“Plivanje mi je pomoglo da uspostavim dobar odnos prema svom tijelu,“ kaže Vincenzo. “Osobe sa invaliditetom često su zanemarene, i plivanje mi je pomoglo da se tome oduprem.  Pomoglo mi je da prihvatim svoje tijelo i da se lakše povežem sa ljudima.“


U Reggio Emilia 21 sportsko društvo, povezano u asocijaciju CIP, bavi se plivanjem za osobe sa posebnim potrebama.


“Sva javna tijela trebala bi podržati plivanje,“ kaže trenerka Gema Contreras iz španskog grada Granada. Diplomirani je fizioterapeut i ima kvalifikaciju iz terapeutskog plivanja.


“U fizičkom smislu, plivanje poboljšava držanje tijela, ravnotežu, koordinaciju i opšte motoričke sposobnosti. Na kognitivnom nivou poboljšava koncentraciju. Gledano iz  socijalnog i emotivnog ugla, plivanje učvršćuje odnose, jer su plivači više vezani i poštuju međusobne razlike.“
“Terapija je korisna za sve vrste invalidnosti. Razlog uspjeha je u kontinuiranoj obuci i motivaciji plivača.“


“Koristi od terapije morale bi biti bolje poznate – ne samo javnoj upravi, nego i medicinskim stručnjacima, kako bi je preporučili pacijentima.“


Johan Lambeck iz Međunarodnog udruženja Halliwick (International Halliwick Association), i član mreže International Halliwick Therapy Network naglašava: “Plivanje jača mišiće, smanjuje bol i spastičnost, te poboljšava držanje i osjećaj ravnoteže. Takođe povećava izdržljivost i mentalnu fleksibilnost – npr. hrabrost i snagu volje.“


“Potrebna je bolja promocija na Internetu. Organizacije koje se bave plivanjem kao terapijom uglavnom nemaju kapacitet da svoje aktivnosti promovišu na Internetu. Ovakav projekat može ispuniti tu prazninu.“

 

Nazad na vrh

 

Osjećam vodu!
Volonterske organizacije koje se bave plivanjem za osobe sa posebnim potrebama, stalno trebaju volontere; omogućavaju im i pomažu u obuci. Možete pomoći i iz fotelje u Vašoj kući.


Jedan način je da e-novosti pošaljete svojim prijateljima.


Drugi je da posjetite web stranicu projekta eSwimming (www.eswimming.eu) i pogledate koji su načini za učenje plivanja.
Sa web stranice možete otići direktno na YouTube i pogledati video kreiran u okviru projekta, pod nazivom “Osjetite vodu”. Video prikazuje učenje plivanja i veliko zadovoljstvo koje ga prati. Video je svima dostupan besplatno, prikažite ga na nekom događaju ili ga dajte svojim prijateljima.


Link na video: http://www.youtube.com/watch?v=dA-DC1SMjqw


Pomozite nam u širenju ovih vijesti i time dajte svoj doprinos.

 

Nazad na vrh

 

Distribucija i autorska prava
Da saznate više o projektu ili da razmijenite informacije, posjetite web stranicu projekta www.eswimming.eu
Ako želite da Vaš kolega ili prijatelj primi ove vijesti, pošaljite njegov kontakt na info@eswimming.eu i navedite jezik na kojem vijesti trebaju biti. Ako ne želite da Vam i dalje šaljemo vijesti, pišite nam na istu adresu.

 

Nazad na vrh